"Jó minöség - hosszútávú garancia"
      Deutsch  Slovensky 
JAPATECH plus
Gaštanová 4, SK-943 01 Štúrovo, SLOVAKIA
tel.: +421 905 800 639, fax.: +421 2 3333 1734
E-mail: japatech@japatech.sk
Dipl. Ing. Pallag János
Pallag Tamás
Pallag Magda